01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 1, Sjælland
hdcsj.dk / Nyheder i distrikt Sjælland / 2015 / Jan Smed Jensen er stoppet som næstformand

Jan Smed Jensen er stoppet som næstformand i H-DCDK

Tilbage

En samlet Hovedbestyrelse er blevet enige om at køre klubben videre med de fire folkevalgte minus næstformanden som et forretningslignende udvalg med tæt kontakt til hinanden og de 6 distriktsformænd indtil en ny næstformand bliver valgt til næste HGF.

Grunden til dette var, at et udvalgsmedlem uofficielt spurgte mig om et evt. kandidatur til næstformandsposten, og bad mig om at holde det for mig selv. Da en evt. dobbeltrolle som både udvalgsmedlem og næstformand ville sidde med to kasketter, som gjorde at han i teorien skulle forhandle kontrakter med sig selv, jeg skulle straks have været opmærksom på dette, men tænkte ikke på omfanget af denne konstellation umiddelbart. Jeg vendte det i stedet for med en af distriktsformændene, uden Jans viden, hvilket resulterede i at Jan, da han fandt ud af dette faldt i mistro til vores samarbejde, som i en periode har været anspændt. Vi har derfor vendt situationen til Hovedbestyrelsesmødet d. 15. august, og er nået frem til ovenstående konklusion.

Formand
Anders Hansen